Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (khóa XIII): Xem xét việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Minh Hạnh|08/03/2021 04:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã khai mạc sáng 8/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, bàn về: Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, ngay sau Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã phân công một bước các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Uỷ viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.

Sau khi xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, Bộ Chính trị thống nhất cao cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII. Do vậy, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV (dự kiến khai mạc cuối tháng 3).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo Quy chế làm việc, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước; đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vấn đề nhân sự mà hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này “cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XIII đã thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hoà của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung”.

Theo ông, cần cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ; cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khoá tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, công tác nhân sự cần được tiến hành theo đúng các quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 9/3/2021.

Minh Hạnh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (khóa XIII): Xem xét việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước