Hội thảo Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai

(Moitruong.net.vn) – Ngày 17/11, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Tổng cục Đất đai, tổ chức Hội thảo về Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chủ trì hội nghị.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại Hội thảo

Với xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần thiết phải có kiến trúc hệ thống thông tin đất đai là một thành phần, đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ ngành tài nguyên và môi trường và Kiến trúc chính quyền điện tử các địa phương, làm căn cứ định hướng thiết kế, xây dựng vận hành đồng bộ hệ thống thông tin đất đai từ trung ương đến địa phương.

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” do Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đã giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước, tổ chức xây dựng Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai với mục tiêu xác định được mô hình hệ thống thông tin đất đai phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật.

Ứng dụng các công nghệ hiện đai, an toàn bảo mật thông tin, đáp ứng yêu cầu vận hành quản lý đồng bộ, ổn định, phục vụ trao đổi chia sẻ đa ngành, đa mục tiêu; xác định được lộ trình nâng cấp, chuyển đổi từ các hệ thống hiện hành nhằm đáp ứng được các yêu cầu đó.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để xây dựng được những quy chuẩn chung nhằm hướng đến mục tiêu Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; hỗ trợ trao đổi thông tin với các hệ thống thông tin quốc gia và các bộ ngành; đưa ra những phương án, kinh nghiệm tiếp cận, sử dụng công nghệ hiện đại như Big Data, IoT, điện toán đám mây…; thống nhất định hướng để trao đổi, cung cấp thông tin với các hệ thống thuế, ngân hàng tại các địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai nhằm mục đích: Dựa trên cơ sở chính sách, pháp luật, chiến lược phát triển của công tác quản lý đất đai – quy định mối tương tác về tích hợp, chuẩn hoá giữa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào tổ chức, thực thi và đánh giá hiệu quả vận hành một cách tổng quát nhất. Kiến trúc tổng thể là sự kết hợp của kiến trúc CNTT và kiến trúc nghiệp vụ quản lý đất đai – hoạch định mô hình tổ chức, kế hoạch thực thi và vận hành để đạt được các mục tiêu quản lý đất đai đề ra một cách hiệu quả nhất.

“Sau khi hoàn chỉnh theo các ý kiến hội thảo hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai, làm căn cứ công tác triển khai xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên có giá trị cao, cải cách hành chính, minh bạch thông tin, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng.” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nói.

Theo Monre