Hướng dẫn chi tiết việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1-7

Minh Anh|13/06/2021 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ 1/7 tới, khi công dân thực hiện thủ tục đăng ký, khai báo cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan chức năng có trách nhiệm thu hồi sổ đã cấp.

Mới đây Bộ Công an đã ban hành Thông tư 55/2021 (có hiệu lực kể từ 1-7) thay thế Thông tư 35/2014 về quy định chi tiết một số điều của luật Cư trú.

Luật cư trú 2020 được cho là có nhiều đột phá trong phương thức quản lý dân cư khi đã chính thức bỏ quản lý người dân bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay vào đó là quản lý bằng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định cụ thể các trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu

Tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021 quy định rõ: Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp; thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Ngoài ra, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định.

Như vậy, để hướng dẫn cụ thể cho khoản 3 Điều 38 luật Cư trú 2020 thì kể từ 1-7 khi công dân thực hiện các thủ tục về cư trú như đã liệt kê ở trên thì cơ quan công an sẽ tiến hành thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú để điều chỉnh thông tin trong dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cũng theo Thông tư 55, các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú gồm:

Người quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Luật Cư trú trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp quy định tại khoản 3 điều này (bổ sung trường hợp người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng);

Người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (quy định mới)

Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết các thủ tục về đăng ký cư trú tại những nơi mà người đó bị áp dụng hình phạt cấm cư trú cho đến khi chấp hành xong hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng hình phạt cấm cư trú.

Về việc thu hồi sổ tạm trú khi người dân xóa hoặc đăng ký tạm trú, theo khoản 2, khoản 3 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ Sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định.

Minh Anh 

Bài liên quan
  • Từ 1/7/2020, sử dụng nước sạch phải trả phí cho cả… nước bẩn
    Moitruong.net.vn – Bắt đầu từ 1/7/2020, Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường  (BVMT) đối với nước thải có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp được miễn thu phí theo quy định, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải và thải nước thải sinh hoạt là đối tượng chịu phí BVMT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng dẫn chi tiết việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1-7