Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Moitruong.net.vn

– Bộ TN&MT đã có Công văn số 1847/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/4/2021 gửi các đơn vị trực thuộc về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021.

Cụ thể, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 có chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” với mục đích là nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông thôn, ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021, lồng ghép hưởng ứng các sự kiện tài nguyên và môi trường như: Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22/5); Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng Hành động vì môi trường; Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1 – 8/6); Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021… Treo băng rôn, áp phích, biểu ngữ chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại các địa điểm phù hợp.

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí về đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và nội dung liên quan. Tổ chức đợt vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước.

Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên nước, phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giải quyết kịp thời ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán do thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về vai trò, giá trị của tài nguyên nước, an ninh nguồn nước, cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan như: Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước…, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, hưởng ứng chủ đề về đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước, bảo vệ môi trường. Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, truyền thông về chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Nhật Mai

Các thông điệp chính của Tuần lễ Quốc gia:

-Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

– Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

– Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

– Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.

– Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.

– Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững.

– Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

– Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

– Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.