hủy hoại rừng

Ngăn chặn nạn phá rừng tại Đắk Nông
Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2023 xảy ra 65 vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giảm 25 vụ so với cùng kỳ.