huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận đảm bảo nguồn nước sinh hoạt mùa khô
Thời gian qua, thời tiết khô hạn và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2024, gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực tỉnh Bình Thuận.