huyện Hữu Lũng

Rộn ràng ra quân làm thuỷ lợi nội đồng tại Lạng Sơn
Để tạo thuận lợi dẫn nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân năm 2024, các cấp, ngành chức năng, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi nội đồng.