Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận nhận hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng để ứng phó với hạn hán
Sáng ngày 9/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, được huy động từ các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận ứng phó với hạn hán.