huyện Thuận Châu

Sơn La: Nâng cấp công trình thủy lợi phai Lụa phục vụ sản xuất
Công trình thủy lợi phai Lụa, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, được đầu tư xây dựng từ năm 2000. Quá trình sử dụng, hệ thống mương bị xuống cấp nên tháng 9/2023 được đầu tư sửa chữa, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và hỗ trợ thoát lũ hiệu quả trên địa bàn.