huyện Trấn Yên

Yên Bái: Nhiều khó khăn trong cấp chứng chỉ rừng
Việc cấp chứng chỉ rừng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tại tỉnh Yên Bái vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại