huyện Triệu Phong

Gần 50 ha lúa đông xuân ở Quảng Trị chết do nhiễm mặn
Mưa nhiều đầu vụ làm nước biển dâng mạnh nên nhiều diện tích lúa đông xuân ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm mặn, trong đó có hàng chục héc ta bị thối rễ và chết dần.