huyện Tương Dương

Nghệ An: Hàng nghìn ha đất sản xuất lúa mùa ở Nghệ An đứng trước nguy cơ bỏ hoang vì hạn hán
Nhiều diện tích lúa mùa ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An chưa thể gieo cấy, do nắng hạn kéo dài. Nếu tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, thiếu nước phục vụ sản xuất, hàng nghìn ha đất sản xuất lúa mùa đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang.