huyện Xuân Lộc

Đồng Nai: Phủ xanh nhiều diện tích rừng phòng hộ Xuân Lộc bị chết khô
Ngày 11/6, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đã tổ chức lễ phát động trồng rừng năm 2024 diễn ra tại phân trường Trản Táo (xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).