[Infographic] Các độ tuổi được phép lái xe

Moitruong.net.vn

– Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định cụ thể về các độ tuổi được phép lái xe. Tùy từng độ tuổi, người tham gia giao thông được điều khiển những phương tiện nhất định.

Theo LuatVietnam