[Infographic] Hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

Moitruong.net.vn

– Mỗi ngày ở Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó nhiều nhất là TP HCM với gần 9.000 tấn.

Theo vnexpress