rác thải sinh hoạt

Phụ nữ Thái Nguyên vận động trên 1,4 tỷ đồng mua thùng phân loại rác thải tại nguồn
Với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”.