rác thải sinh hoạt

Thanh Hóa: Nhiều điểm nhấn tích cực trong công tác bảo vệ môi trường
Song song với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua cũng đã được thực hiện một cách đồng bộ, đa dạng với nhiều chuyển biến tích cực, đáng khích lệ….