[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Moitruong.net.vn

– Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.

Theo Vnexpress