[Infographic] Những dấu mốc 75 năm xây dựng và phát triển đất nước

Moitruong.net.vn

– 75 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Theo TTXVN