[Infographic] Những điểm mới về học và thi bằng lái ô tô năm 2020

Moitruong.net.vn

– Để siết chặt và nâng cao chất lượng đào tạo, quy định về thi và cấp bằng lái xe ô tô sẽ có một số thay đổi từ năm 2020.

Theo Lao Động