[Infographics] Bắc Giang: Sản lượng vải thu hoạch tăng 10.000 tấn

Moitruong.net.vn

– Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000ha vải, sản lượng ước đạt trên 160.000ha, tăng 10.000 tấn so với năm 2019.

Theo Vietnam+