[Infographics] Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

Moitruong.net.vn

– Phương án 1, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc; phương án 2 khách hàng được lựa chọn biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Theo Vietnam+