[Infographics] Địa bàn ưu tiên và miễn phí tiêm vắcxin ngừa COVID-19

Moitruong.net.vn

– Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắcxin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí cho 9 nhóm đối tượng.

Theo TTXVN