[Infographics] Năm 2020: Phấn đấu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Moitruong.net.vn

– Năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp số lao động đi làm việc ở nước vượt mức 120.000 lao động/năm. Mục tiêu năm 2020, sẽ đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo TTXVN