[Infographics] Nhóm trẻ em được tăng trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2021

Moitruong.net.vn

– Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, nghề; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo là những nhóm trẻ được tăng trợ cấp XH.

Kể từ ngày 01/7/2021 mức chuẩn trợ cấp xã hội sẽ tăng từ 270.000 đồng/tháng lên 360.000 đồng/tháng, tăng thêm 70.000 đồng/tháng.

Theo Vietnam+