[Infographics] Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng Sáu

Moitruong.net.vn

– Có hiệu lực từ ngày 01/06, Nghị định 46/2020/NĐ-CP ban hành ngày 09/04/2020 quy định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Theo Vietnam+