KCN Đất Cuốc

Bình Dương – Bài 7: Sở TNMT đã làm hết trách nhiệm khi “chậm trễ” vào cuộc kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh?
Moitruong.net.vn Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin về các doanh nghiệp hoạt động xả thải, gây ô nhiễm môi trường, thiếu cơ sở hạ tầng tại Cụm CN Tân Mỹ và KCN Đất Cuốc huyện Bắc Tân Uyên. Tuy nhiên, thay vì làm việc với báo chí theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương thì Sở TNMT lại chọn “giải pháp” trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, trong văn bản lãnh đạo sở TNMT Bình Dương trả lời Tạp chí với nhiều nội dung không cụ thể, không đúng trọng tâm của sự việc và không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan theo đề nghị của tòa soạn.