Kế hoạch điều tiết nước hồ Bản Vẽ và Khe Bố đến tháng 7/2018

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, Bộ TN-MT đã có Văn bản 195/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về kế hoạch điều tiết nước các hồ Bản Vẽ và Khe Bố đến tháng 7/2018.

Hồ Thủy điện Bản Vẽ

Sau khi nghiên cứu các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, rà soát hiện trạng vận hành các hồ chứa và hiện trạng nguồn nước trên lưu vực sông Cả, Bộ TN-MT có ý kiến như sau:

Về cơ bản, thống nhất phương án kiến nghị điều chỉnh giảm lưu lượng xả nước trung bình ngày của hồ Bản Vẽ trong khoảng thời gian từ 10/01 đến ngày 15/4/2018 từ không nhỏ hơn 142 m3/s xuống không nhỏ hơn 75 m3/s để dự trữ nước cho thời kỳ cao điểm. Đồng thời, trong khoảng thời gian này hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục xuống hạ du với lưu lượng 95,5 m3/s.

Đối với thời gian từ 16/4 đến hết mùa cạn năm 2018, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết, lưu lượng về, mực nước hồ Bản Vẽ và dòng chảy trên sông, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chế độ xả nước của các hồ chứa Bản Vẽ và Khe Bố, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lập kế hoạch, phương án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất chỉ đạo.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng về, lưu lượng xả, mực nước hồ Bản Vẽ và dòng chảy trên sông để có kế hoạch sử dụng nước ở hạ du cho phù hợp; chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành hồ Bản Vẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, vận hành phía hạ du để điều chỉnh chế độ vận hành xả nước cho phù hợp, tránh lãng phí nguồn nước.

Theo Monre