Kết quả thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tuần thứ sáu (từ 30/9 – 07/10/2019)

Moitruong.net.vn

– Ngày 07/10, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã công bố kết quả tuần thứ sáu của cuộc thi.

Trong tuần thứ sáu (từ ngày 30-9-2019 đến 07-9/9/2019) của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội (MXH) VCNET đã có 172.465 lượt người tham gia; 18.385 người trả lời đúng cả tám câu hỏi; 62 tỉnh có người tham gia cuộc thi (năm tỉnh có số người tham gia đông nhất là Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An).

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đêm 13/8/1945

Câu hỏi 2. Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Câu hỏi 3. Tuyên ngôn Độc lập

Câu hỏi 4. Cả A, B, C

Câu hỏi 5. Nhạc sĩ Văn Cao, năm 1944

Câu hỏi 6: 9/11/1946

Câu hỏi 7: Tháng 2/1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Câu hỏi 8: 19/9/1954

Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre là người đạt giải Nhất cuộc thi tuần thứ 6.

Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 18.375 (Thời gian tham gia: 20:29:29 ngày 02/10/2019.

Nguyễn Thị Thanh Mai, Giải Nhất tuần thứ 6

Cuộc thi tuần thứ 7 bắt đầu từ 10h, 07-10-2019. Câu hỏi thi tuần này cụ thể như sau:

Câu 1. Với ý đồ xây dựng và biến nơi này thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm thu binh và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, thực dân Pháp đã cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Bạn cho biết, quân Pháp bắt đầu nhảy dù xuống cứ điểm Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20/11/1953.
B. Ngày 22/11/1953.
C. Ngày 10/12/1953.
D. Ngày 13/3/1954.

Câu 2. Bạn hãy cho biết Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25/11/1953.
B. Ngày 01/12/1953.
C. Ngày 4/12/1953.
D. Ngày 6/12/1953.

Câu 3. Chiến dịch Điện Biên Phủ – đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam đã giành được chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bạn cho biết Chiến dịch đã diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ 6/12/1953 đến 25/1/1954.
B. Từ 25/11/1953 đến 15/3/1954.
C. Từ 15/3/1953 đến 21/7/1954.
D. Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954.

Câu 4: Bạn hãy cho biết bài hát “Giải phóng Điện Biên” do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Nguyễn Văn Thương.
B. Hoàng Vân.
C. Đỗ Nhuận.
D. Nguyễn Đình Thi.

Câu 5: Đối với cách mạng Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn, đó là gì?

A. Đây là chiến dịch có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp; góp phần quyết định làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ; cổ vũ phong trào chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ báo hiệu sự tan rã của các thuộc địa và sự cáo chung của nền cộng hoà.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 6. Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

A. Từ 15/8/1954 – 27/9/1954, tại Paris.
B. Từ 8/5/1954 – 21/7/1954, tại Giơnevơ.
C. Từ 17/7/1954 – 2/8/1954, tại Postdam.
D. Từ 5/5/1954 – 10/10/1954, tại New York.

Câu 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam kéo dài bao nhiêu năm?

A. 7 năm.
B. 8 năm.
C. 9 năm.
D. 10 năm.

Câu 8: Chiến thắng Điện Biên Phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”. Bạn cho biết nhận định trên là của tác giả nào?

A. Hồ Chí Minh
B. Lê Duẩn
C. Trường Chinh
D. Phạm Văn Đồng

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI