khả năng phục hồi

Quốc tế đánh giá khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam
Moitruong.net.vn – Trong bối cảnh đại dịch và biến động địa chính trị toàn cầu, mặc dù dòng vốn đầu tư toàn cầu suy giảm, nhưng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn có khả năng tăng trưởng.