khẩn cấp

Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp 9 khu vực sạt lở núi, bờ sông
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở núi, bờ sông, hư hỏng tại các công trình do mưa, lũ gây ra.