khô hạn

Cần Thơ tập trung quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt trong mùa khô hạn
Các giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước hợp lý trong thời kỳ khô hạn, XNM được TP Cần Thơ thực hiện từng bước mang lại hiệu quả cao.