khô hạn

Đồng bằng sông Cửu Long chủ động, linh hoạt, nhiều giải pháp ứng phó xâm nhập mặn
Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào mùa khô năm 2022-2023, vì vậy, các địa phương trong vùng đã có nhiều giải pháp để chủ động, linh hoạt ứng phó với tình trạng khô hạn, xâm ngập mặn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.