không khí lạnh

Miền Bắc có thể đón mùa đông muộn và ấm hơn mọi năm
Theo dự báo, các đợt rét đậm trong năm nay sẽ đến muộn và diễn ra trong thời gian ngắn. Nền nhiệt các tháng trong mùa đông được dự báo cũng sẽ cao hơn so với trung bình mọi năm.