khu công nghiệp

Thủ tướng yêu cầu rà soát, đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng
Đề cập đến hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các trường học, khu vực công cộng đô thị, khu du lịch, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, đánh giá thực trạng, có kế hoạch sửa chữa, chậm nhất trong Quý III năm 2023 phải hoàn thành.