kiểm định khí thải

[VIDEO] Hà Nội dự kiến kiểm định khí thải xe máy từ năm 2024
Từ giai đoạn 2024-2025, Hà Nội dự kiến quy định xe máy từ 5 năm sử dụng trở lên phải kiểm định khí thải 1 lần/năm. Có thể nghiên cứu phương án dán tem kiểm định khí thải để phân biệt.