kinh doanh xăng dầu

Nghị định về kinh doanh xăng dầu: Một số điểm mới trong dự thảo
Đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu, thời điểm sử dụng Quỹ bình ổn giá hay bổ sung quy định về năng lực thực hiện tổng nguồn xăng dầu của thương nhân đầu mối mới tham gia thị trường xăng dầu,…là những điểm mới trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương đề xuất.