Kon Tum: Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ánh Minh|07/06/2022 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 4340/KH-UBND ngày 06/12/2021 Điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25.000 đối với nguồn nước nội tỉnh ở những vùng, khu vực nước dưới đất có tiềm năng lớn, là đối tượng khai thác chủ yếu để cấp nước cho sinh hoạt, các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, các đô thị, khu dân cư tập trung, khu vực khan hiếm nước, thiếu nước sinh hoạt; xã đặc biệt khó khăn và khó khăn theo quy định Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Kế hoạch số 4340/KH-UBND ngày 06/12/2021.

Ảnh minh họa.

Sở TN&MT là đơn vị tham mưu UBND tỉnh Kon Tum thực hiện quản lý cấp giấy phép tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, phân loại và lập danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về các hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất; khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản và các hoạt động khoan, đào khác trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các chủ giếng xử lý trám lấp giếng khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn theo quy định; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước.

Thống kê, rà soát, phân loại và lập danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 và các quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng và và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về các hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất; khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản; xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào khác trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Ánh Minh

Bài liên quan
  • Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
    Moitruong.net.vn – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ hiện nay chưa được các cấp quan tâm, quản lý đúng mức, trong quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất