Kỹ sư, bác sĩ có trình độ tương đương bằng thạc sĩ

Moitruong.net.vn

– Theo Nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học bằng kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, kiến trúc sư có trình độ tương đương bậc 7 của người có bằng thạc sĩ.

 

Theo đó hệ thống văn bằng giáo dục dục đại học, gồm bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo.

Theo khung trình độ quốc gia, bậc 7 là phải có chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên. Nhiều trường cấp bằng kỹ sư nhưng số tín chỉ đào tạo không đạt 150, nên không thể nói bằng kỹ sư của họ tương đương trình độ thạc sĩ. Vì thế, trước hết các trường ĐH phải xây dựng chương trình kỹ sư làm sao đảm bảo có cái “khung” đạt yêu cầu tối thiểu của Nghị định 99.

Bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo.

Văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo quy định tại Điều 14 Nghị định.

Căn cứ vào quy định về điều kiện đầu vào, khối lượng học tập tối thiểu, chuẩn giảng viên, chuẩn đầu ra và các chuẩn khác trong chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù được xếp vào bậc tương ứng trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, bậc 7 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp đại học. Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 7 được cấp bằng thạc sĩ.

Như vậy, với những chương trình đào tạo đại học đặc thù bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư có trình độ tương đương bậc 7. Đây là trình độ thạc sĩ.

Theo Nghị định 99/2019 ban hành ngày 30/12/2019, văn bằng của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục (GD) ĐH bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.

Do vậy điều mà các trường tiếp tục quan tâm là chữ “tương đương” này thì xếp lương như thế nào? Nếu tương đương trình độ thạc sĩ mà được xếp lương như một cử nhân thì quay lại như cũ thì từ gọi bác sĩ, kỹ sư sẽ không còn ý nghĩa. Do vậy vấn đề lương người có bằng bác sĩ, kỹ sư vẫn phải chờ hướng dẫn từ Bộ Nội vụ.

Linh Phương (t/h)