Lào

Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2035
UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch Thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2030, đặt mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.