Lào

Thiên tai gây thiệt hại tại nhiều địa phương
Sáng 29/5, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của thiên tai trong ngày 28/5 đã gây thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Lào Cai và Đồng Tháp.