lịch sử

Xây dựng, quảng bá hình ảnh Tam Kỳ “Xanh - Văn hóa - Lịch sử - Thông minh"
Tam Kỳ là vùng đất giàu giá trị bản sắc văn hoá truyền thống và phong phú các cảnh đẹp thiên nhiên. Đây cũng là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, cần được khai thác, quảng bá đến bạn bè, du khách gần xa.