Lốc xoáy

Vĩnh Long: Thiên tai gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng
Mưa lớn, lốc xoáy, triều cường gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống, thiệt hại nhiều tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các ngành, các cấp địa phương đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là đợt triều cường vừa diễn ra gần đây.