mạng lưới cấp nước

Hà Tĩnh: Khánh thành công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch nông thôn
Ngày 05/8 tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cùng Công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam đã tổ chức buổi lễ khánh thành công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch thôn Tam Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.