Meey Land

Meey Land phối hợp PwC Việt Nam tổ chức hội thảo nội bộ về Cấu trúc nguồn vốn trong doanh nghiệp
Ngày 15/2/2023, dưới sự tư vấn của Công ty TNHH PwC Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã tổ chức thành công Hội thảo nội bộ chuyên đề về Cấu trúc nguồn vốn trong doanh nghiệp đến các cán bộ quản lý và Ban lãnh đạo Meey Land.