mô hình thu gom rác thải

Bắc Ninh: Hội LHPN thành phố triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế”
NHằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân - Mỗi ngày một việc góp phần bảo vệ môi trường" Hội LHPN thành phố Bắc Ninh triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế” tại các khu tâm linh” trên địa bàn thành phố để gây quỹ giúp trẻ em, phụ nữ nghèo.