mở rộng hệ thống

Đà Nẵng cần bổ sung, mở rộng hệ thống thoát nước
TP Đà Nẵng vừa trải qua một trận ngập lụt lịch sử. Sau đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, sẽ triển khai rà soát lại phương án chống ngập đô thị, đánh giá lại các hiện trạng và quy hoạch, thoát nước, thoát lũ, đánh giá kỹ các công trình thoát nước hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng mới.