Một số hồ chứa thủy điện chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định

(Moitruong.net.vn) – Ngày 10/8, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có công văn số 394/TWPCTT-VP gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin và vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng.

Ảnh minh họa

Nội dung công văn cho biết, trong thời gian gần đây, một số hồ chứa chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định và số liệu trong một số trường hợp còn thiếu chính xác, ảnh hưởng đến công tác tham mưu của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, điển hình là trong thời kỳ lũ chính vụ hiện nay, các hồ đang vận hành xả lũ.

Mặt khác, trong nhiều thời điểm cần hạ mực nước thượng các hồ chưa thực hiện phát điện tối đa để tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước.

Để phục vụ công tác tham mưu điều hành liên hồ chứa trong thời gian tới, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công ty thủy điện cập nhật kịp thời, thường xuyên, liên tục và đảm bảo tính chính xác của các số liệu mực nước, lưu lượng phục vụ điều hành hồ chứa theo quy định.

Chỉ đạo các công ty thủy điện phát tối đa công suất để hạ thấp mực nước hồ nhằm hạn chế hạ mực nước qua việc xả lũ.

Minh Nghĩa