mức thuế

Đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế
Tại Tờ trình, Chính phủ đề xuất Quốc hội thông qua giảm mức thuế suất thuế GTGT đối với hầu hết các mặt hàng đang chịu thuế suất 10% xuống còn 8%; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và trước tình hình biến động của giá xăng, dầu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp...