Mỹ

Chương Mỹ (Hà Nội): Cần kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường của công ty môi trường đô thị Xuân Mai
Trong quá trình tìm hiểu về dự án X1 chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến môi trường, Phóng viên còn nhận được thông tin của người dân về việc công ty môi trường đô thị Xuân Mai xây dựng gara ô tô và nhà khung thép 2 tầng có dấu hiệu không phép, vi phạm hành lang lưu không đường Hồ Chí Minh, thực hiện không đúng và đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt.