năm 2040

Đến năm 2024, rác thải nhựa trên đại dương sẽ tăng gấp 3 lần
Theo nghiên cứu của Viện 5 Gyres (Mỹ) dự báo vào năm 2040, lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm trắng trên đại dương có thể tăng gấp 2,6 lần.