Ngành Khí tượng Thủy văn

Năm 2023: Ngành Khí tượng Thủy văn cần đưa ra dự báo, cảnh báo sớm về thiên tai
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng triển khai công tác năm 2023 của ngành Khí tượng Thủy văn.