Ngày mai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành

(Moitruong.net.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, để đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của toàn ngành trong năm 2017, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2018 của ngành tài nguyên và môi trường.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Chính phủ, đại diện Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08 tháng 01 năm 2018 (Thứ hai).

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà B trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, thành phố Hà Nội.

PV